Πληροφορική Ελλάδος

Πληροφόρηση Διοίκησης (MIS)

Το Gi-Maxima συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφορίες, τις οποίες προσφέρει στην Διοίκηση για έλεγχο του κόστους, σχεδιασμό, απόφαση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Ο έλεγχος του κόστους απαιτεί ειδική πληροφόρηση που πρέπει να είναι διαθέσιμη συνεχώς. Η Διοίκηση καλείται σήμερα να ελέγξει το κόστος αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον εξεταζόμενο.

Η χρήση του Gi-Maxima είναι ο καταλύτης για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δομημένες καταστάσεις ελέγχου, ειδικοί δείκτες κόστους, επιμερισμένα κόστη ανά τμήμα και πολλά άλλα είναι τα εργαλεία για την παρακολούθηση με ακρίβεια της λειτουργίας του κέντρου.

Παράλληλα με τον έλεγχο του κόστους υπάρχει η ανάγκη για αύξηση του μεριδίου της αγοράς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από την αύξηση σε αριθμό και σε ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εξεταζόμενους.

Το Gi-Maxima μπορεί να κάνει την διαφορά σε οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο, αποφασίσει και υλοποιήσει το Ιατρικό και Διαγνωστικό Κέντρο.

Αυτοματοποιημενα Reports

Το Gi-Maxima σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την οικονομική πορεία του εργαστηρίου σας χωρίς να χρειαστεί να αναζητήσετε δεδομένα στο λογισμικό. Αυτό το επιτυγχάνει εκδίδοντας αυτόματα για εσάς ένα ενημερωτικό δελτίο με οικονομικά στοιχεία και διαγράμματα το οποίο αποστέλλει στο e-mail σας σε ημερήσια και μηνιαία βάση.

 

Για αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Gi-Maxima παρακαλούμε καλέστε στο: 210 6606015 ή πατήστε εδώ.

Επόμενο: Lab Reports

error: Content is protected !!