Πληροφορική Ελλάδος

Έργα & Εγκαταστάσεις

Η Πληροφορική Ελλάδος διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό επιτυχών έργων σε ολόκληρη την χώρα και πολλαπλάσιο αριθμό ευχαριστημένων χρηστών των εφαρμογών της. Χρήστες που απολαμβάνουν την απλότητα, τις ευκολίες, τις δυνατότητες, τους αυτοματισμούς, την πληρότητα του λογισμικού αλλά και την συνεχή και αφοσιωμένη υποστήριξη που προσφέρουμε.

Όλες οι εγκαταστάσεις αφορούν δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και όχι μεμονωμένες λύσεις. Λειτουργούν παραγωγικά και απρόσκοπτα σε 24 ώρες/ημέρα, κάθε ημέρα.

Έχουμε μηχανογραφήσει επίσης ένα μεγάλο αριθμό εργαστηρίων και ιατρικών κέντρων στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας συνδέσει όλη την γκάμα των αναλυτών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή των νοσοκομειακών εργαστηρίων με λογισμικό της εταιρεία μας ανάλογα με το είδος τους.

error: Content is protected !!