Πληροφορική Ελλάδος

Πληροφοριακό σύστημα Αιμοδοσιών Gi-Blood

Για να λειτουργήσει ένα σύστημα μηχανογράφησης αιμοδοσίας, πρέπει να λάβει υπόψη του τις πολλές και σημαντικές ιδιομορφίες που υπάρχουν. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε, ότι οι αιμοδοσίες αποτελούν ένα δικό τους χώρο, το χώρο της αιμοδοσίας. Δύσκολα οι “απ’ έξω” καταλαβαίνουν πώς καταφέρνουμε να λειτουργούμε με τόσο φόρτο εργασίας, μειωμένο προσωπικό, πολύπλοκες και απαιτητικές διαδικασίες. Σε κανένα άλλο χώρο του νοσοκομείου δεν θα βρει κανείς τόσα αλληλοεπικαλυπτόμενα βιβλία. Και όμως! είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες καταγραφής και να αντεπεξέλθουμε με ακρίβεια και ταχύτητα στις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις για αίμα.

Η αρχική αντιμετώπιση των ανθρώπων της πληροφορικής στο θέμα της μηχανοργάνωσης της αιμοδοσίας ήταν μια “λογιστική” θεώρηση. Τα βιβλία αναλύθηκαν και η πρώτη έκδοση του συστήματος τα αναμόρφωνε τόσο που τα έκανε αγνώριστα.. Το πρώτο αυτό πρόγραμμα απέτυχε να εφαρμοστεί, μια και ήταν πολύ μακριά από το ζητούμενο: την ευχρηστία. Αποδείχθηκε τελικά ότι η δομή που έχει η αιμοδοσία και οι διαδικασίες που λειτουργούν δεν έχουν προκύψει αυθαίρετα.

Μετά από πολλή σκέψη και ανάλυση καταλήξαμε ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες ήταν απαραίτητο να διατηρηθούν έτσι ώστε η εργασία που κάνει ο χειριστής του συστήματος να του είναι γνωστή. Το Gi-Blood για Windows διατηρεί στον σχεδιασμό του όλα τα βιβλία με την ίδια ακριβώς δομή που έχουν σε κάθε αιμοδοσία. Η διαφορά είναι ότι τα βιβλία ενημερώνονται αυτόματα, χωρίς τις αντιγραφές στοιχείων που είναι απαραίτητες όταν δεν υπάρχει μηχανοργάνωση.

Έτσι Gi-Blood είναι πιστό στην πρακτική που ακολουθείται σήμερα, χωρίς να παρεκκλίνει στο ελάχιστο. Τα “φυσικά” βιβλία αντικαθίστανται με ηλεκτρονικά “βιβλία” με την ίδια μορφή. Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να εκτυπώνει καθημερινά τις νέες σελίδες του κάθε βιβλίου και να τις καταχωρεί σε ένα ντοσιέ. Όμως κάτι τέτοιο είναι στην ουσία άχρηστο, αφού όλες οι αναζητήσεις γίνονται με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο στην οθόνη του υπολογιστή.

Όμως, και οι υπηρεσίες που προσφέρει η αιμοδοσία αναβαθμίστηκαν με την εφαρμογή του συστήματος. Οι αιμοδότες εξυπηρετούνται καλύτερα και αμεσότερα. Οι ασθενείς παρακολουθούνται στενά και χωρίς προσπάθεια. Η διακίνηση του αίματος γίνεται με πολύ λιγότερες “επισκέψεις” στα ψυγεία. Και όταν φτάσει η ώρα των στατιστικών, τότε όλοι εντυπωσιάζονται μια και η διαδικασία που κανονικά θα απασχολούσε την αιμοδοσία αρκετές μέρες γίνεται μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού!

Μετά από όλα αυτά δεν είναι υπερβολή λοιπόν να ισχυριστούμε ότι επιτέλους η ώρα της μηχανογράφησης έφτασε. Με ένα ώριμο σύστημα. Το Gi-Blood.

 

Για αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Gi-Blood παρακαλούμε καλέστε στο: 210 6606015 ή πατήστε εδώ.

 

error: Content is protected !!