Πληροφορική Ελλάδος

Gi-Maxima

Το Gi-Maxima είναι σχεδιασμένο για Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια. Σκοπό έχει την αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών, την ελαχιστοποίηση διαφυγόντων εσόδων, την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξεταζομένων. Η Πληροφορική Ελλάδος έχει σημαντική παρουσία σε διαγνωστικά εργαστήρια σε όλη την χώρα. Οι εφαρμογές μας λειτουργούν ανελλιπώς και επεκτείνονται συνεχώς, καλύπτοντας τις νέες ανάγκες που ανακύπτουν.

Τα οφέλη για το εργαστήριο επιγραμματικά είναι:

Μεγαλύτερη Παραγωγικότητα & Αποτελεσματικότητα

Προκειμένου τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια να παραμείνουν ανταγωνιστικά στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς, πρέπει να μπορούν να λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά προσφέροντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών χωρίς αυτό να συνεπάγεται αύξηση του κόστους.

Η χρήση του Gi-Maxima απλουστεύει και επιτυγχάνει τις καθημερινές και χρονοβόρες εργασίες, ελέγχει, ενημερώνει και τελικά επιτυγχάνει σημαντική οικονομία πόρων. Οι συνολικές υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριο προς τους εξεταζόμενους γίνονται αποτελεσματικότερες, ποιοτικότερες και γρηγορότερες.

Βελτίωση της Εικόνας των Παρεχομένων Υπηρεσιών

Η έκδοση άψογων στην εμφάνιση απαντητικών εντύπων δίνει εξαιρετική εικόνα προς τον εξεταζόμενο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου. Οι κακοστοιχισμένες εκθέσεις από ένα κειμενογράφο και η απλουστευμένη εκτύπωση των αποτελεσμάτων, αντικαθίστανται από τα υψηλού επιπέδου σε εμφάνιση και δομή απαντητικά έντυπα που προσφέρει το Gi-Maxima. Έτσι η επικοινωνία γίνεται δομημένη και σαφής, παρέχοντας την αίσθηση της ποιότητας.

Αποτελεσματικός Οικονομικός Έλεγχος

Τα διαφυγόντα έσοδα των εργαστηρίων είναι αρκετά, χωρίς να υπάρχουν μηχανισμοί για να μετρηθούν. Ο εντοπισμός αυτών των διαφυγόντων εσόδων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Το Gi-Maxima με τους μηχανισμούς οργάνωσης & ελέγχου που διαθέτει βοηθά στην εξάλειψη των παραπάνω φαινομένων και συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του εργαστηρίου.

Πιστοποίηση Ποιότητας (ISO)

Η πιστοποίηση ποιότητας πολύ σύντομα θα είναι προαπαιτούμενο για την λειτουργία οποιουδήποτε Διαγνωστικού Εργαστηρίου, σύμφωνα με κοινοτική οδηγία που πρόκειται να εφαρμοστεί. Η ύπαρξη ολοκληρωμένης μηχανογράφησης αποτελεί το κύριο μέσο για την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO). Με την λειτουργία του Gi-Maxima το εργαστήριο αποκτά την βασική κατεύθυνση ώστε με ελάχιστες παρεμβάσεις στην λειτουργία και στις διαδικασίες να επιτευχθεί η πιστοποίηση της ποιότητας.

Το Gi-Μaxima είναι ένα υπερσύγχρονο πρόγραμμα διαγνωστικών εργαστηρίων που προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες σας. Η φιλοσοφία του είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό που το έχει κάνει να ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η προσδοκία του απλή: να αυτοματοποιήσει τις καθημερινές διαδικασίες του εργαστήριου σας, ώστε να έχετε ποιοτικό εργασιακό χρόνο. Μηδενικό περιθώριο λάθους, εξαιρετική πληροφόρηση και μοναδική ευχρηστία. Στοχευόμενες παροχές για συγκεκριμένα αποτελέσματα που πλέον είναι μετρήσιμα και κάνουν τη διαφορά.

Μην αφήνετε την τεχνολογία του παρελθόντος να καθορίζει την δουλειά σας.

Gi-Maxima. Με ένα κλικ.

error: Content is protected !!