Πληροφορική Ελλάδος

Αναλυτικά Εργαστήρια LIS

Το εργαστηριακό τμήμα καλύπτει την καθημερινή ροή εργασίας των εργαστηρίων και περιλαμβάνει:

 • Αυτόματη απόδοση κωδικού στο δείγμα, με δυνατότητα αλλαγής από το χρήστη, ο οποίος διαχωρίζεται από τον κωδικό του εξεταζόμενου.
 • Ο εξεταζόμενος παραμένει συσχετισμένος με όλα τα δείγματα / παραπεμπτικά που έχουν καταχωρηθεί κατά καιρούς για αυτόν.
 • Απλοποιημένη και οπτικοποιημένη διαδικασία επιλογής εξετάσεων.
 • Η επιλογή των εξετάσεων γίνεται από παραμετρικές καρτέλες χωρίς κανένα περιορισμό.
 • Παραμετροποίηση των εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του κέντρου.
 • Παραγγελία εξετάσεων στο κεντρικό εργαστήριο του κέντρου ή σε εργαστήριο υποκαταστήματος του κέντρου ή σε εργαστήριο αναφοράς.
 • Αυτόματη εκτύπωση λίστας εργασίας για οποιαδήποτε ομάδα εξετάσεων ή υποσύνολό της. Οι εξετάσεις οργανώνονται σε λίστες εργασίας (ανά μηχάνημα, ανάλογα με το είδος τον δείγματος, την ύπαρξη των αναγκαίων αντιδραστηρίων, τον χρονοπρογραμματισμό τους κλπ)
 • Αυτόματη παραλαβή αποτελεσμάτων από τους αναλυτές.
 • Αυτόματη ανάκληση παλαιών αποτελεσμάτων του ίδιου εξεταζομένου για κάθε εξέταση.
 • Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύτιμο στους εργαστηριακούς κατά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, ειδικά αν αυτά βρίσκονται εκτός φυσιολογικών ορίων.

Συνδεση με αυτοματους Αναλυτες

Η επικοινωνία με τους αυτόματους αναλυτές χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό παραμετροποίησης και μεγάλη ευελιξία. Το σύστημα λειτουργεί ως εξής:

 1. Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία με barcode σε πραγματικό χρόνο (Query Mode). Ο χρήστης τοποθετεί τα σημασμένα με barcode δείγματα στον αναλυτή. Ο αναλυτής προγραμματίζεται αυτόματα από το Gi-Maxima σε πραγματικό χρόνο και χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.
 2. Λειτουργία του αναλυτή με λίστες εργασίας (Worklists). Οι περισσότεροι αναλυτές που υποστηρίζουν αυτή την μέθοδο διασύνδεσης απαιτούν ελάχιστες παρεμβάσεις για την παραλαβή των αποτελεσμάτων. Μετά τον προγραμματισμό το σύστημα επικοινωνεί χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.
 3. Ελεύθερη λειτουργία του αναλυτή, ακόμα και προγραμματισμός εξετάσεων που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Συνεχής επικοινωνία με τον αναλυτή χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή. Αυτό σημαίνει ότι δεν δεσμεύεται το τερματικό που εκτελεί την επικοινωνία αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εργασίες την ώρα που δουλεύουν οι αναλυτές. Αυτόματη καταχώρηση test (αν δεν έχει ήδη καταχωρηθεί αίτηση όταν σταλεί το αποτέλεσμα).

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα μόλις αυτά γίνονται διαθέσιμα από τον αναλυτή.

Εισαγωγη αποτελεσματων με πληκτρολογιο

Για όσα αποτελέσματα καταχωρούνται αναγκαστικά από το πληκτρολόγιο (π.χ. καλλιέργειες) αλλά και αυτά που παραλαμβάνονται από αναλυτές χρειάζονται συχνά επεμβάσεις (διορθώσεις, σχόλια κ.λ.π.), το Gi-Maxima προσφέρει πλήθος εργαλείων για εύκολη και γρήγορη πληκτρολόγηση των αποτελεσμάτων.

Barcode

Υποστηρίζεται η χρήση γραμμωτού κώδικα (barcode). Με την χρήση του barcode, απλοποιούνται οι διαδικασίες δειγματοληψίας και ταυτοποίησης του δείγματος. Βελτιώνεται, απλοποιείται και επιταχύνεται η παραγγελία εξετάσεων, των profiles και άλλων σημαντικών διαδικασιών, μειώνοντας παράλληλα τα λάθη πληκτρολόγησης, εκσυγχρονίζοντας την όλη διαδικασία παραγωγής αποτελεσμάτων και αυξάνοντας τον αυτοματισμό.

Online Παραλαβη Αποτελεσματων απο Εργαστηρια Αναφορας

Δυνατότητα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναφοράς να παραλαμβάνει αυτόματα, είτε κατόπιν αιτήσεως του εξουσιοδοτημένου χρήστη, τα αποτελέσματα των απεσταλμένων δειγμάτων.

 

Για αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Gi-Maxima παρακαλούμε καλέστε στο: 210 6606015 ή πατήστε εδώ.

Επόμενο: Απεικονιστικά Εργαστήρια

error: Content is protected !!