Πληροφορική Ελλάδος

Γραμματεiα (Front Desk)

Πρόκειται για πραγματικό εργαλείο το οποίο απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες της γραμματείας και του τμήματος υποδοχής του κοινού και περιλαμβάνει:

Υποδοχη & Κοστολογηση

 • Υποδοχή του εξεταζόμενου με γρήγορη και εύκολη ανάκληση των στοιχείων του
 • Απλοποιημένη και οπτικοποιημένη διαδικασία επιλογής των εξετάσεων.
 • Αυτόματη κοστολόγηση σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών ή του ιατρικού κέντρου.
 • Αυτόματος έλεγχος πλαφόν Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Αυτόματος έλεγχος οικονομικής οφειλής ή εκκρεμότητα παραπεμπτικού.
 • Εκτύπωση παραστατικών τιμολόγησης σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους Ε.Ο.Π.Υ.Υ, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και του ιατρικού κέντρου, και αντιστοίχηση παραπεμπτικών.
 • Ενημέρωση του εξεταζόμενου για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των αποτελεσμάτων-εκθέσεων.

Οι καρτέλες των εξεταζόμενων ανακαλούνται άμεσα χάρη στο ειδικό σύστημα ταυτοποίησης και ενημερώνονται αυτόματα με όλα τα ιατρικά και οικονομικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί για τον εξεταζόμενο από όλα τα άλλα υποσυστήματα του προγράμματος.

Ραντεβου Εξεταζομενων (Επισκεψεις)

Το Gi-Maxima έχει την δυνατότητα προγραμματισμού σύνθετων διαδικασιών που απαιτούν συνεργασία πολλών τμημάτων του ιατρικού κέντρου, ιατρών καθώς και την χρήση μηχανημάτων, ιατρείων κ.α.

Η χρήση των Ραντεβού επιτρέπει στον χειριστή να δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις και να προγραμματίζει επισκέψεις, ελέγχοντας σε πραγματικό χρόνο την διαθεσιμότητα των παραπάνω πόρων.

Το σύστημα μπορεί να αποστέλει sms ή e-mails σχετικά με την υπενθύμιση των ραντεβού.

Τιμολογηση Εξετασεων

Το Gi-Maxima παρακολουθεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες και χρησιμοποιεί αυτόματα τον κατάλληλο τιμοκατάλογο σύμφωνα με τον τύπο κάλυψης του εξεταζομένου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ιδιώτες, ασφαλιστικές εταιρείες).

Έχει την δυνατότητα να εκτυπώνει θεωρημένα παραστατικά, Έχει την δυνατότητα να εκτυπώνει πολλαπλές σειρές θεωρημένων παραστατικών αποδείξεων ή τιμολογίων.

Αιμοληψιες / Δειγματοληψιες

 • Αυτοματοποιημένος σχεδιασμός του πλάνου αιμοληψιών-δειγματοληψιών και διαχωρισμός των δειγμάτων.
 • Έκδοση των σχετικών barcode ετικέτων.

Εκδοση Απαντησεων

Σας παρέχει τη δυνατότητα να εκδώσετε και να αποστείλετε  απαντητικά, είτε στην καθημερινή ροή εργασίας, είτε από τα αρχεία παλαιών αποτελεσμάτων και να διαχειριστείτε με “έξυπνο” τρόπο μεγάλους όγκους απαντήσεων όπως π.χ:

 • Ομαδική εκτύπωση/αποστολή απαντητικών
 • Δυνατότητα ομαδικής εκτύπωσης/αποστολής μόνο για ένα τμήμα, ή μόνο για μία κατηγορία εξετάσεων.
 • Περιορισμό των απαντήσεων μόνο στα καινούργια αποτελέσματα, αν αυτό είναι επιθυμητό.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης/αποστολής μόνο για τα παραπεμπτικά που έχουν διεκπεραιωθεί πλήρως, και όχι για αυτά που έχουν εκκρεμότητες.
 • Συγκεντρωτική εκτύπωση των αποτελεσμάτων της ημέρας, ανεξάρτητα από τα απαντητικά που έχουν εκδοθεί.

Διανομη Απαντησεων

Η διανομή των ελεγμένων και εγκεκριμένων αποτελεσμάτων/εκθέσεων, μπορεί να προσυμφωνηθεί με τον εξεταζόμενο και να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ε-mail
 • Fax
 • Εφαρμογή στο κινήτο του τηλέφωνο
 • Μεσω ειδικής σελίδας στο διαδίκτυο

Τα απαντητικά έντυπα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και μπορούν να περιλαμβάνουν το λογότυπο του ιατρικού κέντρου καθώς και την εμφάνιση που επιθυμείτε.

 

 

Για αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Gi-Maxima παρακαλούμε καλέστε στο: 210 6606015 ή πατήστε εδώ.

Επόμενο: Αναλυτικά Εργαστήρια

error: Content is protected !!