Πληροφορική Ελλάδος

Gi-Premium

Το Gi-Maxima Premium είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο, για Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα. Σκοπό έχει την αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών, την ελαχιστοποίηση διαφυγόντων εσόδων, την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξεταζομένων. 

Τα οφέλη για το Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο επιγραμματικά είναι:

Βελτίωση της Εικόνας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η έκδοση άψογων απαντητικών εντύπων δίνει εξαιρετική εικόνα προς τον εξεταζόμενο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου. Οι κακοστοιχισμένες εκθέσεις από ένα κειμενογράφο και η απλουστευμένη εκτύπωση εργαστηριακών αποτελεσμάτων, αντικαθίστανται από τα υψηλού επιπέδου σε εμφάνιση και δομή απαντητικά έντυπα που προσφέρει το Gi-Maxima. Έτσι η επικοινωνία γίνεται δομημένη και σαφής, παρέχοντας την αίσθηση της ποιότητας.

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Στις μέρες μας, τα Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα λειτουργούν σε συνθήκες πολύ έντονου ανταγωνισμού. Η χρήση του Gi-Maxima απλουστεύει και επιταχύνει τις γραφειοκρατικές / χρονοβόρες εργασίες, επιτυγχάνει σημαντική οικονομία πόρων, με αποτέλεσμα τα κέντρα να μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά, αποδοτικά και πολύ ανταγωνιστικά.

Έξυπνοι Μηχανισμοί Ελέγχου

Τα διαφυγόντα έσοδα των Ιατρικών και Διαγνωστικών Κέντρων είναι αρκετά, χωρίς να υπάρχουν μηχανισμοί για να μετρηθούν. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ο εντοπισμός και ο έλεγχος αυτών.

Το Gi-Maxima με τους μηχανισμούς οργάνωσης & ελέγχου που διαθέτει βοηθά στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων και συμβάλει στην αύξηση της κερδοφορίας.

Πιστοποίηση Ποιότητας (ISO)

Η πιστοποίηση ποιότητας πολύ σύντομα θα είναι προαπαιτούμενο για την λειτουργία οποιουδήποτε Ιατρικού και Διαγνωστικού Κέντρου, σύμφωνα με κοινοτική οδηγία που πρόκειται να εφαρμοστεί. Η ύπαρξη ολοκληρωμένης μηχανογράφησης αποτελεί το κύριο μέσο για την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO). Με την λειτουργία του Gi-Maxima το κέντρο αποκτά την βασική κατεύθυνση ώστε με ελάχιστες παρεμβάσεις στην λειτουργία και στις διαδικασίες να επιτευχθεί η πιστοποίηση της ποιότητας.

Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας του Κέντρου & Αύξηση της Παραγωγικότητας

Η πιο σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη κάθε οργάνωσης, είναι το ανθρώπινο δυναμικό που την αποτελεί. Φιλοσοφία μας, να παράγουμε λογισμικά τα οποία να φέρνουν εις πέρας την καθημερινή διεξαγωγή των εργασιών, με τρόπο εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ασφαλή. Μέσω της διαδικασίας αυτής, παρακινείται το προσωπικό να αυξάνει την παραγωγικότητα του, αποκτώντας σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι χρήστες συνειδητοποιούν τα οφέλη και αποκτούν παραγωγική σχέση με το νέο εργαλείο που προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες τους. Οι ίδιοι χρήστες ζητούν περισσότερη οργάνωση και περισσότερη χρήση του υπολογιστή γεγονός που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό όλου του οργανισμού.

Το φαινόμενο αυτό έχει τελικό αποδέκτη τον εξεταζόμενο, ο οποίος νιώθει πλέον πως είναι στο επίκεντρο καθώς του παρέχεται προσωποποιημένη πληροφόρηση χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Το Gi-Μaxima Premium είναι ένα υπερσύγχρονο λογισμικό Ιατρικών & Διαγνωστικών Κέντρων που προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες σας. Η φιλοσοφία του είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό που το έχει κάνει να ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η προσδοκία του απλή: να αυτοματοποιήσει τις καθημερινές διαδικασίες και να απλοποιήσει σύνθετες δραστηριότητες. Μηδενικό περιθώριο λάθους, εξαιρετική πληροφόρηση και μοναδική ευχρηστία. Στοχευόμενες παροχές για συγκεκριμένα αποτελέσματα που πλέον είναι μετρήσιμα και κάνουν τη διαφορά. 
 
Μην αφήνετε την τεχνολογία του παρελθόντος να καθορίζει την δουλειά σας. 
 
error: Content is protected !!