Πληροφορική Ελλάδος

Καθημερινή Διαχείριση

Καλύπτει απόλυτα την καθημερινή ροή εργασίας του εργαστηρίου και περιλαμβάνει:

Υποδοχη & Κοστολογηση

 • Υποδοχή του εξεταζόμενου με γρήγορη και εύκολη ανάκληση των στοιχείων του.
 • Απλοποιημένη διαδικασία επιλογής των εξετάσεων με ένα κλικ.
 • Αυτόματη οnline καταχώρηση παραπεμπτικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ
 • Αυτόματη κοστολόγηση σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και του εργαστηρίου.
 • Αυτόματος έλεγχος πλαφόν Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Αυτόματος έλεγχος οικονομικής οφειλής ή εκκρεμότητα παραπεμπτικού.
 • Ενημέρωση του εξεταζόμενου για το χρόνο και τρόπο παράδοσης των αποτελεσμάτων-εκθέσεων.

Οι καρτέλες των εξεταζόμενων είναι πλήρως διαμορφώσιμες. Ανακαλούνται άμεσα χάρη στο ειδικό σύστημα ταυτοποίησης. Ενημερώνονται αυτόματα με όλα τα ιατρικά και οικονομικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί για τον εξεταζόμενο από όλα τα άλλα υποσυστήματα του προγράμματος.

Παραγγελια Εξετασεων

 • Ε.Ο.Π.Υ.Υ: Με την χρήση barcode scanner ή την πληκτρολόγηση του αριθμού παραπεμπτικού, γίνεται αυτόματη καταχώρηση, κοστολόγηση σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και παραγγελία εξετάσεων.
 • Ιδιώτες: Με τη χρήση της γρήγορης απλοποιημένης και οπτικοποιημένης διαδικασίας επιλογής των εξετάσεων, το Gi-Maxima σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε εξετάσεις χωρίς να χρειαστεί καθόλου πληκτρολόγηση.
 • Μικτή παραγγελία: Το Gi-Maxima σας προσφέρει την επιλογή να προσθέσετε στο ίδιο περιστατικό εξετάσεις από παραπεμπτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ και εξετάσεις ιδιώτη, εξοικονομώντας χρόνο και ελαχιστοποιώντας το περιθώριο λάθους.

Τιμολογηση Εξετασεων

Το Gi-Maxima παρακολουθεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες και χρησιμοποιεί αυτόματα τον κατάλληλο τιμοκατάλογο σύμφωνα με τον τύπο κάλυψης του εξεταζομένου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ιδιώτες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ο.κ). Έχει την δυνατότητα να εκτυπώνει πολλαπλές σειρές θεωρημένων παραστατικών αποδείξεων ή τιμολογίων.

Εκδοση Απαντητικων Εντυπων

Σας παρέχει τη δυνατότητα να εκδώσετε και να αποστείλετε  απαντητικά, είτε στην καθημερινή ροή εργασίας, είτε από τα αρχεία παλαιών αποτελεσμάτων και να διαχειριστείτε με “έξυπνο” τρόπο μεγάλους όγκους απαντήσεων όπως π.χ:

 • Ομαδική εκτύπωση/αποστολή απαντητικών
 • Δυνατότητα ομαδικής εκτύπωσης/αποστολής μόνο για ένα τμήμα, ή μόνο για μία κατηγορία εξετάσεων.
 • Περιορισμό των απαντήσεων μόνο στα καινούργια αποτελέσματα, αν αυτό είναι επιθυμητό.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης/αποστολής μόνο για τα παραπεμπτικά που έχουν διεκπεραιωθεί πλήρως, και όχι για αυτά που έχουν εκκρεμότητες.
 • Συγκεντρωτική εκτύπωση των αποτελεσμάτων της ημέρας, ανεξάρτητα από τα απαντητικά που έχουν εκδοθεί.

Διανομη Απαντησεων

Η διανομή των ελεγμένων και εγκεκριμένων αποτελεσμάτων/εκθέσεων, μπορεί να προσυμφωνηθεί με τον εξεταζόμενο και να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ε-mail
 • Fax
 • Εφαρμογή στο κινήτο του τηλέφωνο
 • Μεσω ειδικής σελίδας στο διαδίκτυο

Τα απαντητικά έντυπα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και μπορούν να περιλαμβάνουν το λογότυπο του ιατρικού κέντρου καθώς και την εμφάνιση που επιθυμείτε.

 

Για αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Gi-Maxima παρακαλούμε καλέστε στο: 210 6606015 ή πατήστε εδώ.

Επόμενο: Αναλυτές

error: Content is protected !!