Πληροφορική Ελλάδος

Αναφορές / Εκτυπώσεις

Το σύστημα είναι σε θέση να παράγει ποικίλες στατιστικές εκτυπώσεις. Ακολουθούν μερικές:

  • Καταμερισμό του συνόλου των εξετάσεων για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ανά εντέλλοντα ιατρό, ανά αναλυτή, θέση εργασίας κ.ο.κ.
  • Διαχρονικές συγκρίσεις τιμών εξετάσεων σε συγκεκριμένους ασθενείς ή πληθυσμούς.
  • Διακυμάνσεις τιμών σε μια χρονική περίοδο (μέσες, άκρες τιμές, υπέρβαση ορίων, τυπική απόκλιση κλπ).
  • Στατιστικές σχετικές με τον φόρτο εργασίας τον εργαστηρίου και των ιατρικών μηχανημάτων.
  • Πληροφοριακές εκτυπώσεις κόστους/απόδοσης.
  • Πληροφοριακές εκτυπώσεις διοικητικής πληροφόρησης.

Όλες οι εκτυπώσεις που παράγει το λογισμικό είναι εξαγώγιμες και σε γνωστούς τύπους αρχείων όπως xls, pdf, html, txt κλπ.

 

Για αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Gi-Maxima παρακαλούμε καλέστε στο: 210 6606015 ή πατήστε εδώ.

error: Content is protected !!