Πληροφορική Ελλάδος

Πληροφοριακό Σύστημα Kλινικής Διαχείρισης Aσθενών Gi-Clinic

Το Gi-Clinic είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης ιατρικού και εργαστηριακού φακέλου. Σχεδιάστηκε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τη θέση εργασίας τους και το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν. 

Η εφαρμογή του εξασφαλίζει σημαντική μείωση του Μ.Ο. εργαστηριακών & απεικονιστικών εξετάσεων ανα ασθενή, δραματική μείωση του μέσου χρόνου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εξαιρετική μείωση στους χρόνους διεκπεραίωσης των περιστατικών, πλήρης κατάργηση όλων των χρονοβόρων χειρόγραφων διαδικασιών, σημαντική αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών
, βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και μείωση του κόστους λειτουργίας & αναλωσίμων.

Η ανάπτυξη του στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες:

 • Πολυλειτουργικότητα & πολυχρηστικότητα
 • Διαμοιρασμένη αρχιτεκτονική με υψηλό βαθμό παραμετροποίησης
 • Συνδεσιμότητα με τις υφιστάμενες εφαρμογές που λειτουργούν στο χώρο ενός νοσοκομείου
 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το Gi-Clinic ιδανική εφαρμογή για να καλύψει τις απαιτήσεις για μηχανογράφηση τμημάτων όπως οι κλινικές ενός νοσοκομείου, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τα εξωτερικά ιατρεία, τα απογευματινά ή άλλα ιατρεία καθώς και κεντρικές γραμματείες του εργαστηριακού τομέα ή της αιμοδοσία.

Τα οφέλη από την χρήση του αναλύονται ανά ρόλο ως εξής:

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 • Υποδοχή, καταγραφή και ταυτοποίηση ασθενών.
 • Διαλογή των ασθενών βάσει αιτίων προσέλευσης και βαθμού επείγοντος περιστατικού (triage).
 • Κατανομή τους στα επιμέρους ιατρεία των ΤΕΠ.
 • Παρακολούθηση των χρόνων αναμονής με χρήσιμες πληροφορίες για πιθανές καθυστερήσεις.
 • Δυνατότητα ανακατανομής των ασθενών στα ιατρεία.
 • Παροχή στους θεράποντες ιατρούς όλων των πληροφοριών που συνοδεύουν τον ασθενή.
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση ιατρών μετακαλούμενων ειδικοτήτων σε πραγματικό χρόνο.
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση των εμπλεκόμενων τμημάτων (π.χ. κλινική, Μ.Ε.Θ. γραφείο κίνησης) για τον προγραμματισμό εισαγωγών.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το Gi-Lab για παραγγελία εξετάσεων
 • Λήψη, διαχωρισμός και κατανομή δειγμάτων ανά εργαστήριο.
 • Παραλαβή αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα εκτύπωσης απαντητικών
 • Εκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων αποτελεσμάτων
 • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για τον φάκελο του ασθενούς.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το Gi-Blood για την αίτηση μονάδων αίματος ή την διενέργεια εξετάσεων όπως ταυτοποίηση ομάδας αίματος & rhesus και άλλων.
 • Αυτόματη κοστολόγηση παραγγελθέντων εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης μηχανογραφημένων παραστατικών με αντίστοιχη ενημέρωση διοικητικών & οικονομικών εφαρμογών.
 • Αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις οικονομικής διαχείρισης βάσει προτύπων ασφαλιστικών φορέων.
 • Αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις κίνησης ασθενών.
 • Πολλαπλές δυνατότητες στατιστικής επεξεργασίας (data mining).

Στα τμήματα Τακτικών Εξωτερικών, Απογευματινών & Άλλων Ιατρείων

 • Ταυτοποίηση των ασθενών
 • Καταγραφή και διαχείριση επισκέψεων ανά ιατρείο ή ιατρό.
 • Δυνατότητα προγραμματισμού (ραντεβού) πολλαπλών επισκέψεων ανά ασθενή.
 • Παρακολούθηση των χρόνων αναμονής με χρήσιμες πληροφορίες για πιθανές καθυστερήσεις.
 • Δυνατότητα ανακατανομής των ασθενών στα ιατρεία.
 • Παροχή στους θεράποντες ιατρούς όλων των πληροφοριών που συνοδεύουν τον ασθενή.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το Gi-Lab για παραγγελία εξετάσεων
 • Λήψη, διαχωρισμός και κατανομή δειγμάτων ανά εργαστήριο.
 • Παραλαβή αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα εκτύπωσης απαντητικών
 • Έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων αποτελεσμάτων
 • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για τον φάκελο του ασθενούς.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το Gi-Blood για την αίτηση μονάδων αίματος ή την διενέργεια εξετάσεων όπως ταυτοποίηση ομάδας αίματος & rhesus και άλλων.
 • Αυτόματη κοστολόγηση παραγγελθέντων εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης μηχανογραφημένων παραστατικών με αντίστοιχη ενημέρωση διοικητικών & οικονομικών εφαρμογών.
 • Αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις οικονομικής διαχείρισης βάσει προτύπων ασφαλιστικών φορέων.
 • Αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις κίνησης ασθενών.
 • Πολλαπλές δυνατότητες στατιστικής επεξεργασίας (data mining).

Στις Κλινικές

 • Αναλυτική κατάσταση νοσηλευομένων ασθενών ανά κλινική.
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για εισαγωγές, εξιτήρια ή μεταφορές ασθενών από και προς άλλα τμήματα του νοσοκομείου.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με την εφαρμογή Gi-Lab για παραγγελία εξετάσεων, λήψη, διαχωρισμό και κατανομή δειγμάτων ανά εργαστήριο. Παραλαβή αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα εκτύπωσης απαντητικών, συγκεντρωτικών καταστάσεων αποτελεσμάτων και ενημερωτικών εντύπων εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για τον φάκελο του ασθενούς.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με την εφαρμογή Gi-Blood για την αίτηση μονάδων αίματος ή την διενέργεια εξετάσεων όπως ταυτοποίηση ομάδας αίματος & rhesus και άλλων.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το Gi-Lab για παραγγελία εξετάσεων
 • Λήψη, διαχωρισμός και κατανομή δειγμάτων ανά εργαστήριο.
 • Παραλαβή αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα εκτύπωσης απαντητικών
 • Έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων αποτελεσμάτων
 • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων εξετάσεων και ιατρικών πράξεων για τον φάκελο του ασθενούς.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το Gi-Blood για την αίτηση μονάδων αίματος ή την διενέργεια εξετάσεων όπως ταυτοποίηση ομάδας αίματος & rhesus και άλλων.
 • Σύνδεση με ιατρικά μηχανήματα στην κλινική όπως για παράδειγμα αναλυτές αερίων αίματος.
 • Αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις περιστατικών νοσηλείας με πολλές δυνατότητες για στατιστική επεξεργασία.

Για αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Gi-Clinic παρακαλούμε καλέστε το: 210 6606015.

error: Content is protected !!