Προϊόντα Λογισμικού για Ιατρικά Κέντρα

Τα προϊόντα μας εξελίσσονται συνεχώς και αποτελούν σήμερα το standard της αγοράς στον τομέα τους. Λειτουργούν σε περιβάλλον windows. Είναι τεχνολογίας Client/Server 3 Tier. Χάρη στην τεχνολογία αυτή μπορούν να λειτουργήσουν σε συνεργασία με servers Oracle, Microsoft SQL, Postgres κλπ, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στον τελικό αποδέκτη να επιλέξει τον server της αρεσκείας του.

Gi-Maxima Premium

Πρόγραμμα διαχείρισης Ιατρικών Κέντρων. Καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες διαχείρισης των ιδιωτικών Ιατρικών Κέντρων. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση, μια και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του ιατρικού κέντρου, το γραφείο κίνησης ασθενών, τα ιατρεία, τα εργαστηριακά και κλινικά τμήματα. Δυνατότητα On-line σύνδεσης Ιατρικών κέντρων μεταξύ τους μέσω Internet. Δυνατότητα επικοινωνίας με καταξιωμένα πακέτα λογιστικής. Το πακέτο περιλαμβάνει ειδικές εκδόσεις του Gi-Lab και GI-Clinic για την μηχανογράφηση των εργαστηριακών και κλινικών τμημάτων του κέντρου αντίστοιχα. Δυνατότητα κράτησης χρόνου με το Gi-Schedule. Πλήρης οικονομική διαχείριση υλικού και υπηρεσιών. Δυνατότητα τιμολόγησης. Πλήρης υποστήριξη Barcode.

Gi-Comm

Εφαρμογή που εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων της GI και των ιατρικών μηχανημάτων. Αποτελείται από τον κορμό που παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με όλους τους υπαρκτούς τρόπους επικοινωνίας (παράλληλη, σειριακή, δικτυακή TCP/IP, SCART, VCR) και από εξειδικευμένα τμήματα (drivers) που δημιουργούνται ειδικά για την επικοινωνία με συγκεκριμένα ιατρικά μηχανήματα. Υπάρχουν έτοιμοι drivers για περισσότερα από 250 διαφορετικά ιατρικά μηχανήματα που περιλαμβάνουν αυτόματους αναλυτές, υπερηχογράφους / υπερηχοτομογράφους, αξονικούς τομογράφους, Μικροσκόπια, καρδιογράφους κλπ. Το GI-Comm λειτουργεί στο background σαν software agent.

Gi-Schedule

Σύστημα κρατήσεων (ραντεβού) για Διαγνωστικά / Θεραπευτικά κέντρα. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα, στο οποίο ολόκληρο το πλάνο (schedule) των υπηρεσιών είναι προγραμματισμένο εκ των προτέρων (Type Based System). Απευθύνεται σε μεγάλες γραμματείες με συνεχή ροή ασθενών και παρέχει απόλυτο έλεγχο στην κατανομή των επισκέψεων σε διάφορες χρονικές περιόδους ή ημέρες, ανάλογα με τη φύση των περιστατικών (νέοι ασθενείς, επανέλεγχοι κ.λ.π.). Πλήρης υποστήριξη Barcode. Δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις.

Gi-Recept

Υποδοχή (Front Desk) Ιατρικού κέντρου. Η εφαρμογή καλύπτει γραμματεία εξωτερικών ιατρείων, έκδοση παραπεμπτικών, οικονομική τακτοποίηση ασθενή -παραπεμπτικού, αρχείο ασθενών. Επίσης καλύπτει “ραντεβού” ασθενών ή κλείσιμο χρόνου για συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το νοσοκομείο. Καλύπτει μεγάλο όγκο διερχομένων ασθενών και έχει δυνατότητα ημιαυτόματης εύρεσης χρόνου για εξέταση ασθενή, με διαφορετικό αλγόριθμο από το Gi-Schedule (Time Based System). Πλήρης υποστήριξη Barcode. Δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις.

Gi-Cell

Εξειδικευμένη εφαρμογή για κυτταρολογικά εργαστήρια. Δυνατότητα σύνδεσης με μικροσκόπιο. Δυνατότητα αρχειοθέτησης εικόνων από πλακάκια. Δυνατότητα αποστολής και λήψης εικόνων με άλλα εργαστήρια μέσω internet. Υποστήριξη συστημάτων όπως το ICD-O 10, SNOP, Μορφολογικών και Τοπογραφικών πινάκων κ.α. Πλήρης υποστήριξη Barcode σαν μέσο ταυτοποίησης πάνω στα πλακάκια . Δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις.