Προϊόντα Λογισμικού για Νοσοκομεία

Τα προϊόντα μας εξελίσσονται συνεχώς και αποτελούν σήμερα το standard της αγοράς στον τομέα τους. Λειτουργούν σε περιβάλλον windows. Είναι τεχνολογίας Client/Server 3 Tier. Χάρη στην τεχνολογία αυτή μπορούν να λειτουργήσουν σε συνεργασία με servers Oracle, Microsoft SQL, Postgres κλπ, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στον τελικό αποδέκτη να επιλέξει τον server της αρεσκείας του.

Gi-Lab

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LIS) προσανατολισμένο εξ αρχής σε μεγάλα εργαστήρια κρατικών νοσοκομείων. Καλύπτει όλα τα είδη ιατρικών εργαστηρίων περιλαμβανομένων και των απεικονιστικών (Ακτινολογικό, υπέρηχοι, κλπ). Συνδέεται με οποιοδήποτε όργανο με την προσθήκη του κατάλληλου driver. Χρήση Barcode, δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις. Το σύστημα είναι παραμετρικό και προσαρμόζεται στον τρόπο λειτουργίας του εκάστοτε εργαστηρίου. Έχει την δυνατότητα να διασύνδεει διαφορετικά εργαστήρια μεταξύ τους, τα εργαστήρια με ενοποιημένη γραμματεία και υποδοχή δειγμάτων, καθώς και τα εργαστήρια με κλινικές του ίδιου νοσοκομείου.

Gi-Blood

Εφαρμογή ειδικά κατασκευασμένη τόσο για την εσωτερική οργάνωση όσο και για την διασύνδεση των αιμοδοσιών σε ενιαίο δίκτυο τηλεματικής. Είναι σύστημα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις ελληνικές αιμοδοσίες και απόλυτα σύμφωνο με την Ελληνική νομοθεσία. Μονοπωλεί για μία δεκαετία τον χώρο των αιμοδοσιών και αποτελεί το μοναδικό σύστημα σε παραγωγική λειτουργία σήμερα. Στις αιμοδοσίες που εφαρμόζεται έχει αντικαταστήσει ολοκληρωτικά τα χειρόγραφα βιβλία σε όλους τους τομείς της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης του αίματος και των παραγώγων του. Συνοδεύεται από εφαρμογή διαχείρισης Μονάδων Μετάγγισης ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία, καθώς και εφαρμογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για πολυμεταγγιζόμενα άτομα. Πλήρης υποστήριξη Barcode με το διεθνές σύστημα ISBT128. Δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις.

Gi-Clinic

Το Gi-Clinic είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης ιατρικού και εργαστηριακού φακέλου. Είναι σχεδιασμένο με βάσει τρεις άξονες: Πολυλειτουργικότητα & πολυχρηστικότητα, Διαμοιρασμένη αρχιτεκτονική με υψηλό βαθμό παραμετροποίησης και συνδεσιμότητα με τις υφιστάμενες εφαρμογές που λειτουργούν στο χώρο ενός νοσοκομείου. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το Gi-Clinic την ιδανικότερη εφαρμογή για να καλύψει, μεμονωμένα ή και ταυτόχρονα, τις απαιτήσεις για μηχανογράφηση τμημάτων όπως οι κλινικές ενός νοσοκομείου, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τα εξωτερικά ιατρεία, τα απογευματινά ή άλλα ιατρεία καθώς και κεντρικές γραμματείες του εργαστηριακού τομέα ή της αιμοδοσία.

Gi-Cell

Εξειδικευμένη εφαρμογή για παθολογοανατομικά και κυτταρολογικά εργαστήρια. Δυνατότητα σύνδεσης με μικροσκόπιο. Δυνατότητα αρχειοθέτησης εικόνων από πλακάκια. Δυνατότητα αποστολής και λήψης εικόνων με άλλα εργαστήρια μέσω internet. Υποστήριξη συστημάτων όπως το ICD-O 10, SNOP, Μορφολογικών και Τοπογραφικών πινάκων κ.α. Πλήρης υποστήριξη Barcode σαν μέσο ταυτοποίησης πάνω στα πλακάκια . Δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις.

Gi-Comm

Εφαρμογή που εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων της Gi και των ιατρικών μηχανημάτων. Αποτελείται από τον κορμό που παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με όλους τους υπαρκτούς τρόπους επικοινωνίας (παράλληλη, σειριακή, δικτυακή TCP/IP, SCART, VCR) και από εξειδικευμένα τμήματα (drivers) που δημιουργούνται ειδικά για την επικοινωνία με συγκεκριμένα ιατρικά μηχανήματα. Υπάρχουν έτοιμοι drivers για περισσότερα από 250 διαφορετικά ιατρικά μηχανήματα που περιλαμβάνουν αυτόματους αναλυτές, υπερηχογράφους / υπερηχοτομογράφους, αξονικούς τομογράφους, Μικροσκόπια, καρδιογράφους κλπ. Το GI-Comm λειτουργεί στο background σαν software agent. Έχει την δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις χωρίς να παρεμβάλλεται το Gi-Lab.

Gi-Schedule

Σύστημα κρατήσεων (ραντεβού) για Διαγνωστικά / Θεραπευτικά κέντρα. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα, στο οποίο ολόκληρο το πλάνο (schedule) των υπηρεσιών είναι προγραμματισμένο εκ των προτέρων (Type Based System). Απευθύνεται σε μεγάλες γραμματείες με συνεχή ροή ασθενών και παρέχει απόλυτο έλεγχο στην κατανομή των επισκέψεων σε διάφορες χρονικές περιόδους ή ημέρες, ανάλογα με τη φύση των περιστατικών (νέοι ασθενείς, επανέλεγχοι κ.λ.π.). Πλήρης υποστήριξη Barcode. Δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις.

Gi-Recept

Υποδοχή (Front Desk) νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ή Ιατρικού κέντρου. Η εφαρμογή καλύπτει γραμματεία εξωτερικών ιατρείων, έκδοση παραπεμπτικών, οικονομική τακτοποίηση ασθενή -παραπεμπτικού, αρχείο ασθενών. Επίσης καλύπτει “ραντεβού” ασθενών ή κλείσιμο χρόνου για συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το νοσοκομείο. Καλύπτει μεγάλο όγκο διερχομένων ασθενών και έχει δυνατότητα ημιαυτόματης εύρεσης χρόνου για εξέταση ασθενή, με διαφορετικό αλγόριθμο από το Gi-Schedule (Time Based System). Συνδέεται με το Gi-Blood και το Gi-Lab καθώς και με το Gi-Clinic. Πλήρης υποστήριξη Barcode. Δυνατότητα σύνδεσης με Νοσοκομειακά Πληροφοριακά συστήματα με HL7 συμβατές συνδέσεις.